Toma - tex s.r.o.
Aj my pomáhame chrániť prírodu

Úvod-introduction-Einführung

 Naša spoločnosť bola založená v roku 2015. Je to rodinný podnik.  Ponúkame čistiace utierky, ktoré sa používajú v priemyselnej výrobe na čistenie strojov, vozového parku, v autoservizoch, pneuservizoch, v prístave atď.

Our company was founded in 2015. It is a family business. We offer cleaning cloths which are suitable for machines in industrial production.

Unsere Firma wurde im Jahr 2015 gegründet. Es ist ein Familienunternehmen. Wir bieten Reinigungstücher an, die für Maschinen in der industriellen Produktion geeignet sind.